1. หมวดยาโสม
1.1. โสมยาชงชุนชันเฮา
1.2. จินเส็ง แคปซูล
1.3. ยาน้ำโสมจือวี้
2. หมวดยาเล่งจือ
  2.1. ยาผงชงเล่งจือ
  2.2. ยาน้ำเชื่อมเล่งจือ
  2.3. เล่งจือ แคปซูล
3. หมวดยาบำรุงกำลัง
  3.1. ยาเม็ดอิมเอียนคักโป๋วอี๊
  3.2. ยาน้ำอิมเอียนคักซู
4. หมวดยาบำรุงร่างกาย
  4.1. ยาบำรุงร่างกาย ตราหงษ์ฟ้า
5. หมวดยาบำรุงโลหิต
  5.1. ยาน้ำตันกุยโปวหิตกอ
6. หมวดยาบำรุงหัวใจ
  6.1. ยาเม็ดเซียมเซี่ยอี๊
7. หมวดยาสตรี, ยาแก้ประจำเดือนไม่ปกติ
  7.1. ยาสตรีเฮียงกุยเม้ง ชนิดน้ำ
7.2. ยาเม็ดนินจินเพียน
8. หมวดยาแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
  8.1. ยาเม็ดโฮ่วเฉ็กเกี๋ยง
9. หมวดยาแก้ไข้หวัดใหญ่
  9.1. ยาผงชงแก้ไข้ ตราหงษ์ฟ้า
10. หมวดยาแก้อาการคัดจมูกน้ำมูลไหล เนื่องจากภูมิแพ้
  10.1. ยาน้ำมองชุน
11. หมวดยาแก้ร้อนในเจ็บคอ แผลในช่องปาก
  11.1. ยาเม็ดตีต้าจือ
12. หมวดยาอม
  12.1. ยาอมกำกิกเผี่ยง
  12.2. ยาอ่วยบ๊วย ตราจ๊อบแจ๊บ
  12.3. ยาน้ำเชื่อมอ๊วยบ๊วยกอ ตราจ๊อบแจ๊บ
13. หมวดยาแก้ลม จุกเสียด อาเจียน ท้องเสีย วิงเวียนศีรษะ
  13.1 ยาแก้ลม ตราหงษ์ฟ้า
14. หมวดยาแก้ริดสีดวงทวาร
  14.1 เพ็ชตะสัง แคปซูล
15. หมวดยาทาแก้โรคผิวหนัง สิว ฝี
  15.1. ยาน้ำซินเซียวติ
  15.2. ยาน้ำซิบเจน
16. หมวดยาอื่นๆ เช่น
  16.1. ยาดมสมุนไพร ยาดมวันเต้เลนาฮีล
  16.2. ยาหม่องตราหงษ์ฟ้า
  16.3. ยาระบายตราดอกซินเนอราเรีย