ยาเม็ดอิมเอียนคักโป๋วอี๊
(IM IEN KUK POW IEY PILLS)

สรรพคุณ
  บำรุงร่างกาย เพิ่มความแข็งแรงทุก ส่วนของร่างกาย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ หรือแก่ก่อนวัยโดยเฉพาะเพศชาย ใช้บำรุงร่างกาย และผู้ที่มีอาการปวดหลัง ปวดเอว ขาไม่มีแรง และปัสสาวะบ่อย ๆ
Suitable for general weakness, untimely senility and restoring strength for gentlemen..
วิธีรับประทาน
  ครั้งละ 5-10 เม็ด วันละ 3 เวลา หลังอาหาร
ส่วนประกอบสำคัญ
  อิมเอียมคัก
ปากเก็ก
โสมเกาหลี
เขากวางอ่อน
หู่จื้อ
ชงย้ง
และตัวยาอื่น ๆ

ยาน้ำอิมเอียนคักซู่
(IM IEN KUK SU SYRUP)สรรพคุณ
  บำรุงร่างกาย เพิ่มความแข็งแรงทุก ส่วนของร่างกาย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ หรือแก่ก่อนวัยโดยเฉพาะเพศชาย ใช้บำรุงร่างกาย และผู้ที่มีอาการปวดหลัง ปวดเอว ขาไม่มีแรง และปัสสาวะบ่อย ๆเป็นยาน้ำซึ่งดูดซึมและได้ผลเร็ว
A good tonic for general weakness, untimely senility, neurasthenia, anemia and giddiness.
วิธีรับประทาน
  สำหรับผู้ใหญ่ ครั้งละ 15-30 ซีซี. (1/2 - 1 ขวด) วันละ 1 - 3 ครั้ง หลังอาหาร วิธีผสมเบียร์ดื่ม อินเอียนคักซู่ 1 ขวด (30 ซีซี) ต่อเบียร์ 1 แก้ว จะมีรสชาติกลมกล่อมเป็นเอกเทศ
ส่วนประกอบสำคัญ
  อิมเอียมคัก
ปาเก็ก
โสม
เขากวางอ่อน
เกากี้
ชงย้ง
และตัวยาอื่น ๆ