ยาน้ำมองชุน
(MONGCHUN MIXTURE)

สรรพคุณ
  บรรเทาอาการคัดจมูก จาม น้ำมูกไหล (ซึ่งเป็นอาการของโรคภูมิแพ้) เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการดังกล่าวเป็นประจำ และร่างกายอ่อนแอ หน้าซีด มือเท้าเย็นหรือมีอาการปวดศีรษะ ยาน้ำมองชุน เป็นตำรับยาจีน มีส่วนประกอบช่วยเสริมสร้าง ภูมิต้านทานของร่างกาย หากรับประทานต่อ เนื่องเป็นเวลา 30 วันขึ้นไปพักผ่อนให้เพียงพอ และปรับสถานที่อยู่ให้มีอากาศที่บริสุทธ์ และมีอากาศถ่ายเทที่ดีอาการจะหายดี
Nasal decongestant, relief of respiratory allergy and congession
วิธีรับประทาน
  ผู้ใหญ่ ครั้งละ 20 - 30 ซีซี. และดื่มน้ำร้อน 1/2 - 1 ถ้วยแก้วตาม รับประทาน 4 ชั่วโมง ต่อ 1ครั้ง วันละ 4 เวลาหลังอาหารและก่อนนอน เด็กลดขนาดลงตามส่วน (ห้ามดื่มน้ำเย็น)
ส่วนประกอบสำคัญ
  ชังยื้อจี้
เซงอี้
ห่วงฮวง
เกงไก่
โสม
อึ่งคี้
และตัวยาอื่น ๆ