ยาเม็ดตีต้าจือ
(TITAJER)

สรรพคุณ
  แก้ร้อนใน และบรรเทาอาการเจ็บคอ และแผลในช่องปาก
วิธีรับประทาน
  ผู้ใหญ่ ครั้งละ 2 - 4 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง เด็กลดลงตามส่วน
ส่วนประกอบสำคัญ
  อึ่งน้อย
หงู่พั๊ง
ลูกพุด
อึ่งงิ๊ม
เหลี่ยงเคี้ยว
เกงไก่
และตัวยาอื่น ๆ อีก